Son site etkinliği

20 Şub 2018 14:53 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Şəki arxeologiya və folklor qrupu; Qazıntılar zamanı əldə edilmiş əşyalar:
20 Şub 2018 14:53 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
20 Şub 2018 14:51 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
20 Şub 2018 14:50 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Şəki xanlığının bayraqları
20 Şub 2018 14:49 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Şəki xanlığının bayraqları
20 Şub 2018 14:49 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Şəki xanlığının bayraqları
20 Şub 2018 14:48 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ana səhifə
20 Şub 2018 14:46 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Nuxa qalasının vəziyyəti barədə mayor Lisaneviçin 1819-cu ildə tərtib etdiyi akt:
20 Şub 2018 14:46 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Nuxa qalasının vəziyyəti barədə mayor Lisaneviçin 1819-cu ildə tərtib etdiyi akt:
20 Şub 2018 14:45 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Məhəmmədhüseyn xanın aqibəti
20 Şub 2018 14:45 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Məhəmmədhüseyn xanın aqibəti
20 Şub 2018 14:44 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Из переписки А. В. Суворова ( Rusiya arxivində (ЦГВИА СССР) Şəkiyə dair bir neçə tarixi sənəd)
20 Şub 2018 14:44 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ədalət Tahirzadənin "Şəkinin tarixi qaynaqlarda" kitabı
20 Şub 2018 14:43 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Ədalət Tahirzadənin "Şəkinin tarixi qaynaqlarda" kitabı
20 Şub 2018 14:43 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: ТАТАРСКАЯ (АЗЕРБАЙДЖАН) ДЕТСКАЯ СКАЗКИ (Тифлис, 1905)
20 Şub 2018 14:42 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: ТАТАРСКАЯ (АЗЕРБАЙДЖАН) ДЕТСКАЯ СКАЗКИ (Тифлис, 1905)
20 Şub 2018 14:42 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: 7 Şəki nağılı
20 Şub 2018 14:42 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: 7 Şəki nağılı
20 Şub 2018 14:32 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: ИБН АРАБШАХ. Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур
20 Şub 2018 14:28 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: ИБН АРАБШАХ. Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур
20 Şub 2018 14:25 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: İbn Ərəbşahın məlum "Əcaibül-məqdur fi nəvaib timur" əsərində Şəkiyə dair naməlum bəhslər
20 Şub 2018 14:25 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Şərəfəddin Əli Yəzdinin "Zəfərnamə" əsərində Şəki haqqında məlumatlar
20 Şub 2018 14:25 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Şərəfəddin Əli Yəzdinin "Zəfərnamə" əsərində Şəki haqqında məlumatlar
20 Şub 2018 14:24 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: Nizaməddin Şaminin "Zəfərnamə"sində Şəki haqqında
20 Şub 2018 14:23 Aydın Məmmədov şu öğeyi düzenledi: İoann de Qalonifontibusun “Qafqaz xalqları haqqında məlumat”ı