Şəki Xan Qəbristanlığı (Veb-bələdçi)

Şəki Xan qəbristanlığı, ümumi görünüş

1. Mustafa ağa bin Kərim ağa Şəkixanov

(≈1831-1895)

 

  

Göyçək xanım Məhəmmədhüseyn xan qızı

(? - 1849)

 

Əlavə nəlumat üçün bax: >>

 

Güllü xanım Kərim ağa (Şəkixanov) qızı

(? - 19.11.1858 )

Əlavə nəlumat üçün bax: >>

 

 

Fətəli xan Məhəmmədhüseyn xan oğlu

( ? -11.05.1815)

Əlavə nəlumat üçün bax: >>

 

Kərim ağa Fətəli xan oğlu

(≈1788 - 10.12.1858)

Əlavə nəlumat üçün bax: >>

 

Cəmilə xanım Məhəmmədhüseyn xan qızı

(? - 26.07.1835)

 Əlavə nəlumat üçün bax: >>

7. Telli bəyim Əbdülhəmid ağa qızı

(?-1899/1900)

 Əlavə nəlumat üçün bax: >>

 

 

8. Əbdülhəmid ağa Haşım ağa oğlu

(? - 1854/55)

Əlavə nəlumat üçün bax: >>

 

9.Tutu ağa Məhəmmədhəsən xan qızı

(? - 1859)

Əlavə nəlumat üçün bax: >>

10. ? (Məhəmməd....)

( ?-? )

 

 

 

11.Səltənət bəyim İsgəndər xan (Xoyski) qızı

 (? - 05.01.1869)

 

 

 13. Səadət xanım İsmayıl xan (Xoyski) qızı

(1819 - 24.07.1892)