Şəki Xan sarayındakı - Məhəmmədhəsən xan Divanxanasındakı, divar miniatürləri ‎( foto: Aydın, 2009-cu il)‎