ŞƏKİYƏ AİD NÜMUZMATİK NÜMUNƏLƏR

 

 

Şəki xanılığı, anonim, Nuxa, fulus, mis:

 ________________________________________________________________________

 

Şəki xanlığı, anonim, Şəki 1207 (1792/1793)-ci il, 1/2 abbasi, gümüş: 

 

 ________________________________________________________________________

 

 

 

Şəki xanlığı, anonim, Şəki 1207-ci il, 1/2 abbasi, gümüş: